Kategori arşivi: Memur Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Gen%C3%A7lik ve Spor Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 S%C3%B6zle%C5%9Fmeli Bili%C5%9Fim Personeli Al%C4%B1m%C4%B1 Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli AlımıGençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 15 bilişim personeli alacak. Başvurular 23 Ekim ila 01 Kasım tarihleri arasında alınacak.

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

 

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) alınan puan ya da bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır) alım yapılacak herbir sözleşmeli personel pozisyon unvanının 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 15 (onbeş) adet tam zamanlı sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

A- GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için Sınav tarihi itibariyleen az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

 

B- ÖZEL ŞARTLAR;

 

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

 

1- Raporlama Uzmanı (1 Kişi)

 

a) Bilgi Güvenliği konusunda eğitim almış olmak,

 

b) En az 3000 kullanıcılı bir sistemde Business Object ile raporlama yapmış olmak,

 

c) Veritabanı, MSSQL, IIS bilgisine sahip olmak,

 

ç) Risk yönetimi ve kalite kontrol süreçlerinde yer almış olmak,

 

d) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

 

e) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak.

 

2- Oracle Veri Tabanı Uzmanı (1 Kişi)

 

a) Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak (11g ve üzeri versiyonlar için)

 

b) Aktif 1 milyon ve üzeri kullanıcıya sahip canlı Oracle veri tabanı yönetmiş olmak.

 

c) SQL ve veri tabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak

 

ç) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

 

d) Yedekleme ve kurtarma (backup/recovery), Recovery Manager (RMAN) konusunda deneyimli olmak,

 

e) Veri tabanı optimizasyonu konusunda deneyimli olmak

 

f) Oracle RAC (Real Application Clusters) konusunda bilgi sahibi olmak,

 

g) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak.

 

3-Karar Destek Uzmanı (1 Kişi)

 

a) Daha önce en az bir kurumsal veri ambarı projesinde görev almış olmak,

 

b) Oracle veri tabanı yönetim sistemlerinde tecrübeli olmak,

 

c) OLAP modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

 

ç) Oracle İş Zekâsı raporlama araçları ile rapor geliştirme ve ETL süreçleri konusunda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,

 

d) Oracle ERP uygulamaları veri modeli konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

e) İyi derecede SQL, PL/SQL bilgisine sahip olmak,

 

f) Analitik düşünme, problem çözme yeteneğine sahip olmak.

 

4- Ağ ve Sistem Uzmanı (2 Kişi)

 

a) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

b) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,

 

c) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

 

ç) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

d) Aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak,

 

- Microsoft® Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server® 2008 ve üzeri

 

-Microsoft® Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server® 2008 R2 ve üzeri

 

- Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server® 2008 ve üzeri

 

- Microsoft® CertifiedTechnologySpecialist: Microsoft Exchange Server 2010, Configuration ve üzeri

 

e) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, VMWare ve HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak,

 

f) Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, WSUS,WINS, ISA Server, File Server, CertificationAutorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

 

g) Microsoft Exchange Server kurulum, yönetim ve sorun çözme konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

ğ) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), ATM, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

h) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls donanımları hakkındabilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

 

ı) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak.

 

5- Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi)

 

a) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem ve/veya ağ yönetim konusunda en az 5 yıl çalışmış olmak,

 

b) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

 

c) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

ç) IPS, IDS, FIREWALL yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

d) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

 

e) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

 

Tercihen

 

- Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

 

- Check Point Certified Security Expert (CCSE) ve/veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikalarına sahip olmak,

 

- CertifiedEthical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

 

- ISO 27001 uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

 

6- İş Analisti (1 Kişi)

 

a) En az 5 yıl Sistem analisti veya İş analisti olarak görev yapmış olmak,

 

b) İlişkisel veritabanı tasarımı ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

c) UML, Yazılım süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi sahibi olmak,

 

ç) Analitik düşünce yapısına sahip olmak,

 

d) Takım çalışmasına yatkın olmak,

 

e) Dokümantasyon alışkanlığına sahip olmak.

 

Tercihen;

 

- ERP projelerinde görev almış olmak,

 

- Veri ambarı ve İş zekası uygulamalarında Sistem analisti/İş analisti olarak görev yapmış olmak,

 

- PMBOK, CMMI, SCRUM gibi proje yönetim standartlarının uygulandığı projelerde proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak

 

- Cognos, Qlikview, Oracle BI, Business Object gibi raporlama araçları kullanım bilgisine sahip olmak.

 

7- Proje Yöneticisi (2 Kişi)

 

a) Project Management Professional (PMP) eğitimine veya sertifikasına sahip olmak,

 

b) Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl yazılım projelerinde Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olmak,

 

c) Oracle veya Microsoft SQL Server veritabanı konusunda deneyim sahibi olmak,

 

ç) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

 

d) Team Foundation Server, SVN kullanım bilgisine sahip olmak,

 

e) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları ile ilgili en az 3 yıl kullanım tecrübesine sahip olmak,

 

f) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP gibi teknolojilere hakim olmak,

 

g) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması,

 

ğ) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

 

h) CMMI, SPICE, SCRUM süreç yönetim metodojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

 

ı) ISO 27001 Standardı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

8- Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

 

a) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak.

 

- Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

 

- Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

 

- Microsoft Specialist: Programming in HTML5 withJavaScriptand CSS3 (MS)

 

b) Risk yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol süreçlerinde görev almış olmak,

 

c) En az 4 yazılım geliştirme dili bildiğini belgelemek,

 

ç) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

 

d) En az 1000 kullanıcılı bir sistemin uygulama sunucuları yöneticiliğini yapmış olmak,

 

e) Windows Network yönetimi ve Windows sistem güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

f) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

g) PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,

 

ğ) MS Sql Server, Oracle, Sybase, MySql, FireBird veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 

h) Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

 

ı) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,

 

i) NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

j) Windows servisleri, web servisleri (SOA, WCF, XML, WSDL, XSLT, XSD) konusunda tecrübe ve bilgiye sahip olmak,

 

9- Yazılım Takım Lideri (2 Kişi)

 

a) MCPD Web Developer 4 (ve üzeri) sertifikasına sahip olmak,

 

b) C# dili kullanarak Visual Studio.NET ortamında web tabanlı uygulama geliştirmiş olmak,

 

c) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

ç) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

 

d) Visual Studio kullanımında deneyimli olmak,

 

e) Windows servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

 

f) Bilişim sektöründe en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,

 

g) SQL 2008 ve üzeri Microsoft Sertifikasyonuna sahip olmak,

 

ğ) Proje yöneticiliği veya Takım liderliği pozisyonunda çalışmış olmak,

 

Tercihen

 

- Herhangi bir veri tabanı Admin sertifikasına sahip olmak,

 

- ORM kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

 

- Java ile Hibernate kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

 

- SOA tabanlı mimari geliştirmiş olmak,

 

- MVC, MVVM Mimari tabanlı uygulama geliştirmiş olmak.

 

10- Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)

 

a) Hizmet süresinin en az 2 yılında mobil yazılım geliştirme konusunda çalışmış olmak,

 

b) iOS için AppStore üzerinde yayınlanmış en az 5 farklı native uygulama geliştirmiş olmak (XCode geliştirme aracı ile Objective-C bilmek),

 

c) Android için Google Play’de üzerinde yayınlanmış en az 5 farklı native uygulama geliştirmiş olmak (Eclipse geliştirme aracı ile JAVA bilmek),

 

ç) Geliştirdiği uygulamaların toplamı en az 1 milyon kez download edilmiş olması (Download rakamlarının ispat edilmesi, Google Play üzerindeki download cetvelinden, GoogleAnalytics ve Flurry gibi kabul edilmiş araçlardan alınacak raporlar üzerinden olması gerekmektedir),

 

d) Web servis kullanım bilgisine sahip olmak (SOA, XML),

 

e) HTML5 kullanım bilgisine sahip olmak.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

 

Başvurular, 23/10/2013-01/11/2013 tarihleri arasında Bakanlığımız internet adresinde yayımlanan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun online doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerle (aslı ibraz edildiği takdirde suretler Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır) birlikte 01/11/2013 tarihi akşam mesai bitimine kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına (Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA) şahsen veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru formuna eklenecek belgeler şunlardır;

 

a) Yükseköğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin yada eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

 

b) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)

 

c) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge,

 

d) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır)

 

e) Çalışma sürelerini gösteren belgeler,

 

- Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

 

- Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.

 

f) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. Yarışma sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin liste Bakanlığımız internet adresinde 08/11/2013 tarihinden itibaren ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı duyurulan adaylar, basvuru.gsb.gov.tr adresinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebileceklerdir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 

SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

 

a) Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almışolmak şarttır.

 

b) Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarıdereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamayatabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

 

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması,ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlarsebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonlarıilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

 

ç) Sınav, 18-22 Kasım 2013 tarihleri arasında,Gençlik ve Spor Bakanlığı, Örnek MahallesiOruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

 

d) Sınava girmeye hak kazanan adayların fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” ile birliktekimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ve fotoğraflı ve onaylı emsalibir kimlik belgesi bulundurması zorunludur. Sınav Giriş Belgesi olmayanlar sınavaalınmaz.

 

SINAV KONULARI

 

Yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.

 

ÜCRET

 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen pozisyonlardan Karar Destek Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı, İş Analisti, Proje Yöneticisi, Yazılım Takım Lideri ve Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı için sözleşme ücret tavanının üç katı, diğer pozisyonlar için iki katı olarak belirlenmiştir. Ancak Bakanlık, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI

 

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz web adresinde www.gsb.gov.tr ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

 

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilerek hizmet sözleşmeleri yapılmayacak, hizmet sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri feshedilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacak, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

 

İLETİŞİM

 

Adres : Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA

 

Telefon : 0 312 596 60 65 – 63 03

 

E-posta : basvurudestek@gsb.gov.tr

 

Kaynak: memurlar

Google Son Aramalar:

 • gençlik ve spor bakanlığı memur alımı 2014

PTT Personel Eleman Alımı İş Başvurusu 2014

adsız PTT Personel Eleman Alımı İş Başvurusu 2014PTT Personel Eleman Alımı İş Başvurusu 2014

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veyahut kısa adıyla PTT ülkemizin yani Türkiye Cumhuriye’nin psta kuruluşudur. Osmanlı devleti’nde posta ihtiyaçlarını karşılamak için 1849 yılında kurulan bu kuruluş şu anda da devam etmektedir. Birçok farklı konuda faaliyet gösterek PTT sadece posta ve bunun benzeri gibi hizmetlerin yanında kargo ve ülkemizdeki köprü ve otoyallardaki HGS sistemi hayata geçirmiştir.

 

Şubeleri ve gezici şubeleri bulunan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ülkemizdeki genel müdürlük ve şubelerinde farklı işlerde görev alacak olan yeni çalışma arkadaşları alacaktır. Eğer sizde Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısaca PTT’de çalışmak istiyorsanız linkten bu konu hakkında bilgiyi görebilir ve eğer açık pozisyonlar veya alınacak yerler varsa hemen sizde gerekli belgeler ve diğer istenenler ile başvurunuzu yollayabilirsiniz. kaynak: iskursitesi

 

PTT Personel Eleman Alımı İş Başvurusu İçin Tıklayın.

Google Son Aramalar:

 • PTT ELEMAN ALIMI 2014
 • postane eleman alımı 2014
 • ptt iş 2014
 • ptt iş alımı 2014
 • 2014 sağlık bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman 2014
 • 2014PTT ELEMAN ALIMI NEZAMAN
 • BİMER ELEMAN ALIMI 2014
 • memurlar net banka2014 memur alimi
 • ptt elaman alımı2014

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

icon personel1 Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel AlımıEge Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

 

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye bütçesinden karşılanacaktır.) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Atanmaya hak kazanan Sözleşmeli Personellerin tamamı Hastane Başhekimliği bünyesinde görevlendirilecek olup, vardiyalı ve nöbet usulü istihdam edileceklerdir.

 

Genel Şartlar:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

 

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 

e) 2012 yılı KPSS (B) grubu sınavından Lisans mezunları için KPSS(P3),Ön Lisans mezunları için ise KPSS(P93), Lise mezunları için ise KPSS(P94), puanı esas alınacaktır.

 

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

İstenilen Belgeler:

 

1- Aranan nitelikler ve genel şartlar kısmında istenen belgeler

 

2- Başvuru dilekçesi

 

3- Diploma Aslı ve Fotokopisi ( Onaylı Örneği )

 

4- 2 adet fotoğraf

 

5- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

 

6- Nüfus cüzdanı Fotokopisi

 

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

 

Önemli Not:

 

a) 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

 

b) İsteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

c) İşe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

 

d) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://www.ege.edu.tr web adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

e) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

 

f) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

 

(g) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

 

(h) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

 

(i) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler.

 

Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1852 – 3901928

 

Kaynak: memurlar

Google Son Aramalar:

 • ege üniversite 2014 iş alımı

Memurların Mesai Saati Değişiyor Mu ?

sinavsiz memur olmanin yolu memur toki 13477701 Memurların Mesai Saati Değişiyor Mu ?Memurların Mesai Saati Değişiyor Mu

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kamu çalışamlarının mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.

 

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, günlük mesainin sabah saat 08.00′de başlayacağı ve 12.00′ye kadar süreceği, öğleden sonra ise mesainin 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

 

Valilik genelgesinde, bazı kamu kurum ve kuruluşlar için özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilen çalışma saatlerinin uygulamasına ilişkin esasların saklı olduğu belirtildi.T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

 

SAYI : 13688855-010.04/24758 – 21/10/2013
KONU : Mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi

 

İlgi : a) Bakanlar Kurulunun 14.01.2013 tarih ve 2013/4212 sayılı kararı.b) 19.03.2013 tarih ve B054VLK0060300-010.04/7456 sayılı yazımız.

 

Ankara İlinde 01.04.2013 tarihinden itibaren uygulanmakta olan mesai saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. maddesi gereğince 28 Ekim 2013 Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar için özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilen çalışma saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

Alaaddin YÜKSEL
Ankara Valisi

 

ÇALIŞMA SAATLERİ :

 

SABAH —— ÖĞLEDEN SONRA

 

08.00 -12.00 13.00 -17.00

 

Kaynak: memuruz

Google Son Aramalar:

 • ıskur mesaı saatlerı
 • iş kur çalışma saatleri2014
 • iskur calisma saatleri 2014

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı

Sa%C4%9Fl%C4%B1k Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 Personel Al%C4%B1m%C4%B1 Sağlık Bakanlığı Personel AlımıSağlık Bakanlığı eksiklik bulunan yerlere yeni alımlar yapacağını belirtti. Alınan karar ile bir çok kişi bir iş sahibi olacak. Bizde bu konumuzda bu işe ne kadar kişi alınacağını sizler için anlattık.

Sağlık Bakanlığı 7911 personel alacak

18- 27 kasım 2013 tarihleri arasından ÖSYM tarafından merkezi alımla sağlık personeli alınacak.

Sağlık Bakanlığı’na alınacak Sağlık Personeli Kardoları ve Alım Sayıları Aşağıdadır.

 

Sa%C4%9Fl%C4%B1k Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 Personel Al%C4%B1m%C4%B1 Sağlık Bakanlığı Personel Alımı

Google Son Aramalar:

 • ösym 2014 sağlık bakanlığı personel alımı

KPSS 2013/2 Puanı İle Memur Alacak Kadrolar

resim yok1 KPSS 2013/2 Puanı İle Memur Alacak Kadrolar2013′ün son çeyreğinde memur olmak isteyenlere müjde! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile personel alımı yapacak. İşte yapılacak alımlara ilişkin tüm detaylar…

 

KPSS 2013 / 2 Atamalarında Alım Yapılacak Branşlar ve Sayıları:
Çevre Mühendisi 79

 

Elektrik Elektronik Mühendisi 21

 

Harita Mühendisi 29

 

İnşaat Mühendisi 72

 

Makine Mühendisi 21

 

Jeofizik Mühendisi 8

 

Mimar 31

 

Şehir Plancısı 27

 

Memur 72 olmak üzere toplamda 9 branştan 360 tane personel alımı yapılacak.

 

4-B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak Branşlar ve Sayıları:

 

Çevre Mühendisi 48
Elektrik Mühendisi 7
Harita Mühendisi 11
İnşaat Mühendisi 18
Makine Mühendisi 8
Jeofizik Mühendisi 6
Jeoloji Mühendisi 3
Mimar 12
Şehir Plancısı 4 olmak üzere toplamda 9 branştan 117 tane personel alınacak.
100 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

 

Bakanlık ayrıca, yapacağı sınavla 100 adet Çevre ve Şehircilik uzman yardımcısı alacak. Yapılacak olan sınavda,
Hukuk Fakültesi 15,
Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3,
Maliye, İktisat, İşletme, Sosyoloji Bölümlerinden 5,
Çalışma Ekonomisi Bölümünden ise 3 kişi alacak.
Sınavla Bilgisayar Mühendisliği 7,
Makine Mühendisi ve Şehir ve Bölge Plancısı 7,
Çevre, Harita ve İnşaat Mühendisi 8,
Elektrik Elektronik Mühendisliği,
Mimarlık 6,
Biyoloji bölümlerinden 1 kişi alınacak.

 

Kaynak: memuruz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alımı

turkiye ihracatcilar meclisi ve ihracatci birlikleri personel alim ilani h1311 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzman Yardımcılığı AlımıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alımı İlanı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI

YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 100 adet 8 inci dereceden Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak olan Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

1.GRUP

Hukuk Fakültesi (15)

Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (3)

Maliye Bölümü (5)

İktisat Bölümü (5)

İşletme Bölümü (5)

Çalışma Ekonomisi Bölümü (3)

Sosyoloji Bölümü (5)

TOPLAM (41)

2.GRUP

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (7)

Çevre Mühendisliği Bölümü (8)

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü (6)

Harita Mühendisliği Bölümü (8)

İnşaat Mühendisliği Bölümü (8)

Kimya Mühendisliği Bölümü (1)

Makine Mühendisliği Bölümü (7)

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (7)

Mimarlık Bölümü (6)

Biyoloji Bölümü (1)

TOPLAM (59)

1- YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1. Gruptan Sınava Katılabilmek İçin;

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Hukuk Fakültesi, Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi Bölümü, Maliye Bölümü, İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Çalışma Ekonomisi Bölümü veya Sosyoloji Bölümünden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), Hukuk Fakültesi mezunları için KPSSP21 puan türünden, Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları için KPSSP30 puan türünden, Maliye Bölümü mezunları için KPSSP24 puan türünden, İktisat Bölümü mezunları için KPSSP22 puan türünden, İşletme Bölümü mezunları için KPSSP23 puan türünden, Çalışma Ekonomisi Bölümü mezunları için KPSSP30 puan türünden, Sosyoloji Bölümü mezunları için KPSSP8 puan türünden asgari 70 puan almış adaylardan her bir alt grup için en yüksek puan alandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak olan Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

- 01/01/2013 tarihi itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak,

- Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

şartları aranır.

2. Gruptan Sınava Katılabilmek İçin;

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Bölümü veya Biyoloji Bölümünden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSSP8 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve müracaat edenlerin en yüksek puan alandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak olan Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girmek,

- 01/01/2013 tarihi itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak,

- Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

şartları aranır.

2- YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Atamada bulunulacak olan kadroların Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgari taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlarda aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için öngörülen son tarihten en az otuz gün önce, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için Bakanlık internet adresinden (www.csb.gov.tr) temin edilerek doldurulacak olan başvuru formunun aşağıda yer alan belgelerle birlikte 21/10/2013 tarihinden 11/11/2013 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

- 2012-2013 KPSS sonuç belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,

- Nüfus cüzdanı aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,

- Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,

- İki adet vesikalık fotoğraf,

- Onaylı askerlik durum belgesi,

Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

4- BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ

Sınava hazırlık komisyonu, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananları Bakanlık internet sayfasında (www.csb.gov.tr) ilan eder.

Yarışma Sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

5- SINAVIN ŞEKLİ

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, kurul tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç),(d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sözlü Sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları Şunlardır:

1. Gruptan Sınava Katılabileceklere:

Hukuk Fakültesi Mezunları İçin: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları Ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku, Sigorta Hukuku

Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları İçin: Yönetim Bilimleri, Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Hukuku, İnsan Kaynakları), Siyaset Bilimi, Türk Siyasi Tarihi, Kentleşme ve Çevre Sorunları,

Maliye Bölümü Mezunları İçin: Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bütçe, Maliye Politikası, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Mali Hukuk, Mali Planlama,

İktisat Bölümü Mezunları İçin: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar,

İşletme Bölümü Mezunları İçin: Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, Finansman, Ticaret Hukuku, İktisat Teorisi,

Çalışma Ekonomisi Bölümü Mezunları İçin: Muhasebe, Kamu Maliyesi, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Tatbikatı,

Sosyoloji Bölümü Mezunları İçin: Sosyal Düşünce Tarihi, Kurumlar Sosyolojisi, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, İş ve Meslek Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Kuramları,

2.Gruptan Sınava Katılabileceklere:

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin: NET ile Yazılım Geliştirme (WCF ile Uygulama Geliştirme, ASP .NET ile Uygulama Geliştirme, C+ ile Uygulama Geliştirme), Oracle Veri Tabanı Yönetimi, Oracle Sql ile Veri Tabanı İşlemleri, IIS Uygulama Yayınlama ve Dağıtımı, Yazılım Mimarisi, Yazılım Yaşam Döngüsü,

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin: Hava Kalitesi, Su Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Katı Atık Yönetimi, ÇED Planlaması, Mikrobiyoloji, Su ve Atık Su Arıtımı, Su Analizleri ve İzleme, Su Kaynakları Planlaması, İçme Suyu Temini, Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Hava Kirliliği, Çevre Hukuku, Çevre ile ilgili Uluslar Arası Antlaşmalar.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin: Enerji Dönüşümü, Elektromanyetik Dalgalar, Elektrik ve Elektronik Sistemlerinin Analog ve Sayısal Denetimi, Enerji Verimliliği ve Güç Kalitesi, Elektronik Devre Elemanları,

Harita Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin: Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Jeodezi (Koordinat Sistemleri), Kadastro Bilgisi, İmar Uygulamaları, Haritacılık Yazılımları,

İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin: Zemin Mekaniği, Yapı Malzemesi, Yapı Statiği, Betonarme, Şantiye Bilgisi, Kentsel Dönüşüm,

Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin: Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya, Endüstriyel Kimya,

Makine Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin: Mühendislik Mekaniği, Enerji Tesis ve İşletmeleri, Endüstriyel Akustik ve Gürültü, Genel Proses Tekniği, Makine Dinamiği,

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezunları İçin: Kent Ekonomisi, Konut Politikaları, Kentsel Dönüşüm, Kent Sosyolojisi, İmar ve Hukuk,

Mimarlık Bölümü Mezunları İçin: Mimari Tasarım, Yapım Bilgisi, Yapı Malzemesi, Mimarlık Tarihi, Bilgisayar Destekli Çizim, Kentsel Tasarım, İmar ve Hukuk,

Biyoloji Bölümü Mezunları İçin: Çevre Biyolojisi, Genel Biyoloji, Genel Ekoloji, Türkiye Vejetasyonu, Çevre Kirliliği, Ekofizyolofi, Doğal Koruma Alanları, Çevresel Etki Değerlendirme, Kent Ekolojisi,

konularından soru sorulacaktır.

6- SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü Sınav 1.Grupta yer alan öğrenim dalları için 25/11/2013 tarihinde Saat: 09:00 ‘da, 2.Grupta yer alan öğrenim dalları için 26/11/2013 tarihinde Saat: 09:00 ‘da, Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Bakanlık Merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Adayların sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir.

7- YARIŞMA SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sözlü sınav puanı yarışma sınavı başarı notunu teşkil eder. Sınav kurulu, öğrenim dalları itibariyle yarışma sınavı başarı listesini ve uzman yardımcısı olarak atanabilecek adayların listesini Bakan onayına sunar. Listelerin Bakan tarafından onaylanmasını müteakip sonuçları, Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) ve Merkez hizmet binasında ilan edilir. Yarışma Sınavını kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Yarışma sınavında öğrenim dalları itibari ile alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, Bakanlık kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayı olarak değişiklik yapabilir.

8- UZMAN YARDIMCILIĞINA ATAMA

Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanlar kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından Uzman Yardımcısı kadrolarına atanır.

Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

İlanen duyurulur.

Kaynak: memurlar.net

Google Son Aramalar:

 • csb bilimi puanları

Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

icon personel1 Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel AlımıFırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek-2.maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından hükümlü bulunmamak.

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2- Herhangi bir Kurumda 4/b sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2012 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :

1-Başvurular; 30.10.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte yapılacaktır.

2-Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Yerleştirmede Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSS93 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya her hangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/b fıkrasına göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (Ektedir)

2- Öğrenim belgesi fotokopisi

3- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Hizmet belgesi

İlanımız:08.10.2013 tarihli Posta Gazetesinde yayımlanmıştır.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

(Personel Daire Başkanlığı)

ELAZIĞ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca Üniversiteniz hastanesine alınacak sözleşmeli personel pozisyonuna başvurmak istiyorum.

Gereğini arz ederim………/……../2013

………………….

İmza

EKLER:

Başvuru Formu

Öğrenim belgesinin fotokopisi

KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Fotoğraf (1 adet)

Hizmet belgesi

Kaynak: memurlar

Google Son Aramalar:

 • FIRAT ÜNİVERSİTESİ 4 / B ALIM SONUÇLARI 2014

Memurlara Part Time Çalışma İmkanı

sinavsiz memur olmanin yolu memur toki 13477701 Memurlara Part Time Çalışma İmkanıMemurlara Part time Çalışma Fırsatı Müjdesi . Tüm Memurlar Artık Part time çalışabilecek.haberin Detayı için:

Hükümet, iş hayatını kökten düzenleyecek reform hazırladı. Memur part-time çalışabilecek. Anneye maaş müjdesi, küçük çocuğu olana evden iş imkânı geliyor

Kamuda  yarı zamanlı çalışma yaygınlaştırılacak.Şark görevinin gönüllülük esasına göre işlemesi için adım atılacak.Kreş teşvikleri geliyorGençlerin evliliğe teşviki için faizsiz kredi verilecek.Doğum izni 16′dan 18 haftaya çıkıyor.Çocuğu iki yaşına gelene kadar annelere evden çalışma olanağı.İşçi ücretini alamadığı durumda devlet devreye girecek.Hükümet, çalışma hayatıyla ilgili bir paket hazırlıyor. Esnaftan memura, öğretmenden ev kadınına kadar pek çok kesimi yakından ilgilendirecek paket, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda tartışıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kapsamlı paketin esnek-uzaktan çalışma ve kıdem tazminatı gibi konuları da içereceğini söyledi. İşte paketin ayrıntıları:Paket yasalaşırsa kamuda da yarı zamanlı çalışma yaygınlaştırılacak. Talebe göre isteyen günde 4 saatlik bir işte çalışabilecek. İş Yasası uzaktan çalışmaya da olanak tanıyacak şekilde düzenlenecek. Yeni göreve başlayan memurlar, ilk olarak Batı illerine atanacak. Tecrübe edindikten sonra Doğu’ya gidecek.Şark görevinin gönüllülük esasına göre işlemesi için adım atılacak. Bakanlıkların uyguladığı beş yıllık şark hizmetinin düşürülmesi hedefleniyor. Memur az gelişmiş illerde ve bölgelerde 3 yıl süreli zorunlu hizmet yapacak. Bunun hangi memurlariçin geçerli olacağı yönetmelikle belirlenecek. İhtiyaç bulunan alan için görevlendirilecek memur hızlı bir şekilde gönderilecek.Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere kreş teşvikleri geliyor. Kamu kurumlarına kreş zorunluluğu getirilmesi de teşvik kapsamında.İşsizlik maaşı prime göre belirlenecek. Mevcut sistemde işsiz kalan eline brüt asgari ücretin yüzde 80′ini geçmiyor. Yeni sistem olursa işsizlik maaşı 1.500 TL’ye çıkacak.Gençlerin evliliğe teşviki için faizsiz kredi verilmesi ve TOKİ’den öncelikli ev sahibi olmaları pakette yer alıyor. Evlenen çiftlere destek kıdem düzenlemesinde de yer alacak. İlk kez ev alanlar kıdem tazminatının yarısını, 15 yıllık süreyi doldurma zorunluluğuna bakılmadan isteyebilecek.Yaklaşık 1 milyonu aşkın taşeron işçi si ile 3 yıllık sürelerle sözleşme yapılarak, her yıl sözleşmesi yenilendiği için yaşanan hak kayıpları önleniyor. Bu kapsamdaki işçilerin ücretleri iyileştiriliyor. Devlet bu koşullarda çalışan işçinin garantörü olacak. İşçi ücretini alamadığı durumda devlet devreye girecek. Taşeron firmanın alacağından keserek, işçinin maaşını yatıracak. Kıdem sorunları son bulacak, yıllık izin kullanmalarının yolu açılacak.Doğum izni 16′dan 18 haftaya çıkıyor. Bebeği olan kadına yarı zamanlı çalışma izni geliyor. Kısmi çalışsa da maaşını tam alacak. Kadın memura ücretsiz izinde kolaylık sağlanacak. Çocuk yardımı artacak.Çocuğu iki yaşına gelene kadar annelere evden veya kısmi süreli çalışma olanağı tanınacak. Kadınların “kademeli yükselme ve kıdem” dâhil tüm özlük hakları korunacak. Çocuğun kritik büyüme dönemini kapsayan esnek çalışma modelinin öğleden sonraki zamanı kapsaması planlanıyor. Sabah işe gelecek olan kadın, öğlene kadar çalışacak. Sonrasında evine gidebilecek. Ayrıca doğum izninden dönen kadın için işe alınma zorunluluğu getirilecek.Özel istihdam büroları doğum iznine giden kadın çalışanın yerine eleman bulabilecek. Geçici işçinin sigortası ve ücreti istihdam bürosu tarafından ödenecek. İşveren de istihdam bürosuna ödeme yapacak. Bu bürolar, yarı zamanlı, ev hizmetleri, mevsimlik işçiler gibi konuları kayıt altına almak için aktif rol üstlenecek.

Google Son Aramalar:

 • kadın memura part-time

PTT Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Avukat, Gişe Görevlisi, Tekniker, Dağıtıcı Alımı

adsız PTT Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Avukat, Gişe Görevlisi, Tekniker, Dağıtıcı AlımıPTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 4/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik ” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli Üstede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi, sınav şekli ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından mühendis, mimar, avukat, gişe görevlisi, dağıtıcı ve tekniker unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.

Sözkonusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK üyesi) hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsammda yer alanlar ile PTT’nın yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olınak.

b) Onsekiz yaşım tamamlamış ve otuzbeş yaşından gün almamış olınak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasma fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş olmak veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığım resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

g) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

ğ) Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonları için yapılacak sözlü sınavlarda başarılı olınak.

lı) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Mühendis olarak atanabilmek için;

1) Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak, (Bilgisayar, Elektrik-Elekfronik, Elektrik, İnşaat ve Makine branşlarında mühendis alınacaktır.) (Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği branşlarında alınacak Mühendisler için ayrıca, son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS sınavlarından İngilizce “D” düzeyinde puan almış olmak şartı aranacaktır.)

b) Mimar olarak atanabilmek için;

1) Fakültelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

c) Avukat olarak atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatım alınış olmak.

3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olınak,

ç) Tekniker olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olınak,

d) Gişe görevlisi olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının,] ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

e) Dağıtıcı olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasmdaki farkm 15′den fazla olmadığım sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

3) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

f) 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına giımiş olmak.

g) Başvuru işlemlerinde 2012 yılı KPSS sınavına girmiş Lisans mezunları için (KPSS P3), Önlisans mezunları için (KPSS P93) puanı kullanılacaktır.

ğ) Dağıtıcı başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 50.00,

Tekniker başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 70.00.

Gişe görevlisi başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 70.00,

Mühendis, mimar ve avukat başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 75.00 olmalıdır.

NOT: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Başvurular 21-25 EKİM 2013 tarihleri arasmda www.ptt-gov.tr , http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

2- En fazla 20 tercih yapılabilecektir.

3- Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.

4- Gişe görevlisi ve dağıtıcı olarak yapılacak atamalar doğrudan KPSS puanı başarı sırası ve tercihlere göre yapılacak olup, ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.

5- Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonları için ayrıca sözlü sınav yapılacak olup sözlü sınav ve tarihi adaylara bildirilecektir.

6- İlan edilen pozisyon sayısının yüzde otuzu kadar aday yedek olarak belirlenecektir. İlan edilen pozisyonlarda boş kalanlar için yeniden tercih ahnnıak suretiyle yedekler arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacaktır. Yerleştirme sonuçlarının ilanım müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

7- Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday KPSS başarı sırası esas alınarak sözlü sınava çağrılacaktır.

8- Sözlü sınav yapılması öngörülen pozisyonlar için sınav notu: KPSS puanı ile sözlü sınav notunun ortalamasından oluşur. Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar ataına yapılır.

Puanlanıl eşit olması halinde:

- KPSS puanı yüksek olan,

- KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,

- Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,

- Her ikisimn de ayoı olması durumunda ise KPSS sonucu yeni açıklanan

Aday tercih edilir.

9- Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarma ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından engeç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.

10- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

c) Öğrenim durumunu gösterir belge,

ç) Adli sicil kaydmm bulunmadığına dair beyan.

d) Askerlikle ilişiği olnıadığma dair beyan.

e) İş isteme beyannamesi.

f) Mal bildirim beyannamesi

g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında salanca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raponı.

ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazıh beyan.

h) 8 adet 4.5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf

GENEL HÜKÜMLER

1) Gişe görevlisi ve dağıtıcı olarak yapılacak yerleştirme sonuçlan 1 KASIM 2013 tarihinde aynı internet adreslerinde ilan edilecek olup. yerleştirilen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren on gün içinde atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle bnlıkte yerleştirildiği ünitenin insan kaynakları birimine müracaat edeceklerdir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin dosyaları işlemden kaldınlacaktır.

2) Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonlarına müracaat eden adaylardan sözlü sınava çağrılacak olanların Üstesi 1 KASIM 2013 tarihinde anılan internet adreslerinde ilan edilecek olup, sözlü sınav yer. zaınaıı ve şekli bilahare bildirilecektir.

3) Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adresine tebliğ yapılacak olup.

adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve

başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve

başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama halinde iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

Mühendis tablosu için tıklayınız.

Mimar tablosu için tıklayınız.

Avukat tablosu için tıklanınız.

Tekniker tablosu için tıklayınız.

Gişe görevlisi tablosu için tıklayınız.

Dağıtıcı tablosu için tıklayınız.

OKULLARIN BÖLÜM VE KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Google Son Aramalar:

 • ptt gişe memuru maaşı
 • ptt gişe görevlisi maaşı
 • sağlık teknikeri olarak kpss ye atanmak için hangi bölüm mezunu olmak gerekir
 • ptt dağıtıcı alımı
 • ptt tekniker al?m?
 • 2014 ptt dağıtıcı memur alımı
 • ptt dağıtıcı alımı 2014
 • ptt dağıtıcı eleman alımı
 • ptt sozlesmeli muhendis
 • ptt avukat maaşları