Sözleşmeli Personel

İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alımı

İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alımı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüz İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda sözleşmeli 1 adet Atölye Elemanı (Bayan Kostümcü) alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1-Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

2-Lise mezunu olmak,

3-İlgili meslek örgütlerinden alınmış en az üç yıl deneyim sahibi olduğuna dair belge veya eğitim veya meslek kursları gibi yerlerden alınmış belge veya iş tecrübesini gösteren önceki işyerinden alınmış deneyim belgesi olması şartları aranır.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda

Atölye Elemanı Uygulama Müfredatı

Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Atölye Elemanı olarak çalıştırılacak sanatçılar, Müdürlük tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla ilgili en az 3 kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile sözleşme yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, en geç 22 Ocak 2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;

1-Diploma Örneği,

2-2 adet Fotoğraf,

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-En az üç yıl deneyim sahibi olduğunu gösterir belge, sertifika, bonservis vb. ile şahsen aşağıdaki adrese yapılabilir.

Adres : İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

İsmet Kaptan Mh. 1364. Sk. No:5 Basmane-Konak/İZMİR

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Yer : İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

İsmet Kaptan Mh. 1364. Sk. No:5 Basmane-Konak/İZMİR

Tarih : 23 Ocak 2015 Cuma günü

Saat : 10.00

İRTİBAT TELEFONLARI: (0232) 489 04 74 Dahili 23 / (0232) 489 36 38

By Ocak 20, 2015 0 Yorum Devamını Oku →
Çanakkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Çanakkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversite Personel Alım ilanları devam ediyor.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden yayınlanan ilana göre tekniker,teknisyen,hemşire,destek personel, mühendis vb bazı pozisyonlara personel istihdamı gerçekleştirilecektir.İlan detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

İLANIN YAYLANDIĞI GAZETE : 19/01 /2015 ZAMAN GAZETESİ

SON BAŞVURU TARİHİ : 02/02/2015

Üniversitemize 657 sayılı Devtet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (ES) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesi doğrultusunda, personel alınacaktır.79 ‘0 11 .2

A) ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

B) GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için lisans mezunlannın 05-06 Temmuz 2014, ön lisans mezunlarının 27 Eylül 2014, ortaöğretim mezunlannın 28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlanna girmiş olmalan gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, Lisans mezunun için KPSSP3, ön lisans mezunun için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 kullanılacaktır.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4. Başvuracak adaylann; 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

C) SINAV

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslann Ek 2’nci maddesinin (b) bendi gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,” denildiğinden, sınav yapılmaksızın puan sırasına göre alım yapılacaktır. Sistem Programcısı ve Programcı pozisyonları için Sözleşmeli Personel Calıştınlmasına ilişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin (c) bendi gereğince “Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlanna KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler,” denildiğinden; adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav 1 o Şubat 2015 tarihinde Personel Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.

D) BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu (http://persond.comu.edu.tr/formlar.php) sayfasından temin edilebilir

2- Nüfus cüzdanı örneği

3- Öğrenim Belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)

4- 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya internet çıktısı

5- Başvuru yapılacak pozisyonun şartlarını gösteren belgelerin aslı veya onaylı örnekleri.

6- Genel iş tecrübesi şartı bulunan pozisyonlara başvuracak adaylar için kurum onaylı SGK Hizmet Dökümü.

E) BAŞVURU YÖNTEMİ

1- Giriş koşullarını taşıyan adaylar; ilan tarihinden itibaren 15 gün süreyle, www.comu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formu ve İstenen belgeler Be birlikte (noter tasdkl veya aslı gftttnak Uzara) şahsen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

2- Eksik belge veya süresinde yapılmayan ve pasta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

F) SONUÇ Sonuçlar www.comu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından kazanan adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

By Ocak 20, 2015 0 Yorum Devamını Oku →
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

UNİVERSİTE PERSONELDicle Üniversitesinin açmış olduğu ilana göre hemşire ,fizyoterapist,diyetisyen,sağlık personeli pozisyonlarına sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.İlanda belirtilen vasıfları tasıyan ziyaretçilerimize duyurulur.

By Eylül 4, 2014 0 Yorum Devamını Oku →
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

headlineKRNNUCOYİçişleri bakanlığı personel alıyormu?,bakanlık memur alıyormu?,bakanlık personel alıyormu?,bakanlık sözleşmeli personel alıyormu?,içişleri bakanlığı ne zaman personel alacak?,içişleri bakanlığı ne zaman memur alacak?,devlet personel alımları ne zaman?,devlet memur alımı ne zaman,2014 memur alımları ne zaman?,2015 kamu personel alımı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı aşağıda vasıfları belirtilmiş olan 10 adet bilişim personeli alacağını duyurdu.

By Eylül 2, 2014 0 Yorum Devamını Oku →
Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

headlineIJ339WTVSözleşmeli personel alınacakmı?,ne zaman sözleşmeli personel alınacak?,ege üniversitesi personel alıyormu?,hangi kurumlar personel alıyor?,memur alımı varmı,yeni iş ilanı varmı,iş ilanları,ege üniversitesi personel alımı,2014 yılı memur alımı

Ege Üniversitesi Hastanesi ne sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.İlan detayları aşağıdadır.

By Eylül 1, 2014 0 Yorum Devamını Oku →
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 2013ve 2014 KPSSP3 (B) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 (dört) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

By Ağustos 28, 2014 0 Yorum Devamını Oku →
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014


Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı gerçekleştireceğini duyurdu.Askıya çıkan ilanın detayları aşağıdadır.

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

By Mayıs 12, 2014 0 Yorum Devamını Oku →
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı yapacaktır.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre

By Şubat 18, 2013 0 Yorum Devamını Oku →
İŞKUR Sözleşmeli 900 İş ve Meslek Danışmanı Alımı Yapacak

İŞKUR Sözleşmeli 900 İş ve Meslek Danışmanı Alımı Yapacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 900 sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı alımı yapılacaktır

TÜRKİYE İŞKUR UMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANI
By Ocak 23, 2013 1 Yorum Devamını Oku →
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel AlımıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 15 inşaat, 7 bilgisayar, 7 makine, 7 elektrik elektronik, 7 harita, 3 jeoloji, 3 jeofizik mühendisi, 7 şehir bölge plancısı, 7 mimar, 7 avukat ve 7 uzman olmak üzere toplam 77 sözleşmeli personel alacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN; KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

By Ocak 15, 2013 0 Yorum Devamını Oku →
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Memur Personel Alımı 2013

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Memur Personel Alımı 2013

AÇIKTAN PERSONEL ALIMIGümrük ve Ticaret Bakanlığı 6 VHKİ, 42 avukat, 1000 muhafaza memuru, 200 muayene memuru, 35 icra memuru, 305 memur, 80 bilgisayar işletmeni, 8 tekniker, 54 teknisyen, 10 kaptan, 4 makinist, 14 sofor, 12 anbar memuru, 10 veznedar, 11 satış memuru olmak üzere toplam 1791 personel alacak.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIMI İLANI

By Ocak 15, 2013 3 Yorum Devamını Oku →
Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı Alımı

Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı Alımı

Gümrük ve Ticaret DenetmenGümrük ve Ticaret Bakanlığı 60 kimya, 60 makine, 60 elektrik, elektrik elektronik, 60 tekstil mühendisi, 60 hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve iktisat fakültesi mezunu olmak üzere toplam 300 denetmen yardımcısı alacak.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLİĞİ GÜMRÜK VE TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

By Ocak 15, 2013 0 Yorum Devamını Oku →
TPAO Mühendis, Tekniker, Teknisyen Büro Memuru, Denetçi Yardımcısı ve Çeşitli işçi Alımı

TPAO Mühendis, Tekniker, Teknisyen Büro Memuru, Denetçi Yardımcısı ve Çeşitli işçi Alımı

TPAOTPAO 30 petrol ve doğalgaz, 10 makine, 1 inşaat, 1 endüstri, 1 harita mühendisi, 1 elektrik elektronik teknikeri, 2 elektrik elektronik, 1 elektrik teknisyeni, 6 büro memuru, 5 elektrik elektronik atış kontrol sistemleri bakım onarımcısı, 1 sıhhi tesisatçı, 1 web tasarımcı, 2 dağıtıcı, 2 denetçi yardımcısı alacak. 24 Aralık’a kadar başvurulması gerekiyor.

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un OSTİM HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir.

By Aralık 19, 2012 0 Yorum Devamını Oku →
Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak

DiyanetDiyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında imam-hatip ve müezzin-kayyım ihtiyacının karşılanması amacıyla, sözleşmeli 490 Kur’an kursu öğreticisi, 1.920 imam-hatip ve 170 müezzin-kayyım alacak

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığından

By Aralık 15, 2012 0 Yorum Devamını Oku →
Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Devlet Opera ve baleT.C KÜLTÜRVE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SINAVLA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin,Antalyave Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere, 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel

By Aralık 12, 2012 0 Yorum Devamını Oku →
DSİ Sözleşmeli Memur Alımı İlanı

DSİ Sözleşmeli Memur Alımı İlanı

DSİDEVLET SU İŞLERİ(DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 80 adet Mühendis pozisyonuna “28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav  yapılmaksızın Kamu

By Aralık 8, 2012 0 Yorum Devamını Oku →
SGK, 30 sözleşmeli bilişim uzmanı alımı yapacak

SGK, 30 sözleşmeli bilişim uzmanı alımı yapacak

sözleşmeliSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BASKANLIGINDAN SÖZLESMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıstırılmak üzere 30 sözleşmeli bilisim uzmanı alınacaktır.

A- BASVURU GENEL SARTLARI:

By Aralık 4, 2012 0 Yorum Devamını Oku →
2012 Yılı Sözleşmeli Diş Tabibi ve Eczacı Alım Kurası İlanı

2012 Yılı Sözleşmeli Diş Tabibi ve Eczacı Alım Kurası İlanı

Eczacı2012 Yılı 4/B Sözleşmeli Diş Tabibi ve Eczacı Alımı Kurası İlan Metni.

Bakanlığımız bağlı kuruluşları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli personel olarak çalıştırılmak üzere, noter tarafından gerçekleştirilecek kura ile (719) diş tabibi ve (243) eczacı alınacaktır. Bu kapsamda:

By Kasım 27, 2012 0 Yorum Devamını Oku →
Afet dönüşümünde istihdam edilmek üzere 380 kişi alınacak

Afet dönüşümünde istihdam edilmek üzere 380 kişi alınacak

AfetÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinde çalıştırılmak üzere 380 sözleşmeli personel alabilecek. Bu konuya dair mevzuat 26 Kasım tarihli Resmi Gazetede yayımlandı, ilanın da kısa bir sürede yayınlanacağını tahmin ediyoruz. Sözleşmeli personel alınırken kurum kendisi sınav yapacak, KPSS sonuçları kullanılmayacak. Detaylar için başlığa tıklayınız.
By Kasım 26, 2012 0 Yorum Devamını Oku →
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

sözleşmeliATATÜRK  ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı:

By Kasım 14, 2012 1 Yorum Devamını Oku →
Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı

sözleşmeliHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2 Maddesi (b] bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek üzen Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşme personel alınacaktır.

By Kasım 9, 2012 0 Yorum Devamını Oku →
Ceza ve Tevkifevleri Sağlık Personeli, Şoför, Aşçı ve Kaloriferci alacak

Ceza ve Tevkifevleri Sağlık Personeli, Şoför, Aşçı ve Kaloriferci alacak

saglikCezaevlerine 485 sozlesmeli saglik personeli ile kadrolu 14 sofor, 27 asci ve 9 kaloriferci alinacak. 2012 KPSSP3 , 93 ve 94 puan turlerinden 70 ve uzeri alan en yuksek puanli 5 kati aday, sozlu sinava alinacak.

T.C. ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına

By Kasım 9, 2012 0 Yorum Devamını Oku →
Ceza ve Tevkifevleri 1988 İnfaz ve Koruma Memuru Alım İlanı

Ceza ve Tevkifevleri 1988 İnfaz ve Koruma Memuru Alım İlanı

TevkifevleriBaşvurular 23 ila 30 Kasım 2012 arasında yapılacak. Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı Ankara, Bakırköy, Erzurum veya Kahramanmaraş Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacak

T.C. ADALET BAKANLIĞI

By Kasım 9, 2012 0 Yorum Devamını Oku →
Diyanet, yurtdışında çalıştırılmak üzere 100 personel alacak

Diyanet, yurtdışında çalıştırılmak üzere 100 personel alacak

Diyanet“Mesleki Yeterlik” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” sözlü sınavlarıyla yurtdışında çalıştırılmak üzere sözleşmeli bay ve bayan personel (din görevlisi) alınacaktır.

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığından,

By Ekim 31, 2012 0 Yorum Devamını Oku →